TOPlist
České hory » Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty » Přírodní rezervace Pulčínské skály – Hradisko

Přírodní rezervace Pulčínské skály – Hradisko

Národní přírodní rezervace Pulčínské skály – Hradisko se rozkládá v Pulčínské hornatině v blízkosti průlomového údolí řeky Senice, kterým jsou Javorníky odděleny od Vizovických vrchů. Území rezervace tvoří Pulčínské skály na vrcholu Hradisko (773 m) včetně jeho prudkých svahů a v lesích ukrytých rozsáhlých skalních útvarů - největší skalní město v pískovcích moravské části Karpat.

Skalní město je tvořeno drobnými i rozsáhlými skalními stěnami, bloky, kamenným mořem, sutěmi a dalšími pseudokrasovými jevy. Ve vrcholové části Hradiska je pískovcová plošina o délce 150 m a šířce 80 m, která je členěna puklinami. Nachází se zde výrazné skalní útvary, které se nazývají Zkamenělý (Zbojnický) kostel, Ludmilina skála, pískovcový útvar Trtol (Žába) s impozantním skalním převisem nazývaným Nos, větší skalní skupinou Zámčisko, kde je vyhlídka s vrcholovou knihou.

Jižně od vrcholu se nalézá skalní město nazývané Izby. Skalní nakupeniny zde mají bizarní tvary a v puklinách se nachází pseudokrasové jeskyně – např. největší je rozsedlinová jeskyně Velryba (Pod Kazatelnou I), která je dlouhá 42 metrů. V její blízkosti je 15 m dlouhá jeskyně Pod Kazatelnou II. Nad skaliskem Pět kostelů se nachází asi 25 m dlouhá jeskyně Hliněná a pod skalním útvarem zvaným Ancona se nachází jeskyně Lízinka dlouhá 6 metrů. V zimních měsících se na skalních převisech kaňonu Ancona tvoří výrazně oranžově zbarvené ledopády a rampouchy.

Skalní město není přístupné veřejnosti. Značené turistické stezky vedou mimo skalní město. Pouze mezi Předními skalami je značený chodník na skálu zvanou "Zámčisko". Dále vede značená tur. stezka na hřeben zvaný "Hradisko" a po něm opouští NPR na rozcestí směrem na Zděchov nebo na Pulčín.
Fotografie uživatelů
Přechod Javorníků z Turzovky na Pulčiny. Šerklava
pulčinské skály 4
Valašsko
pulčinské skály 3
pulčinské skály 2
Ledopády-Pulčínské skály,Francova Lhota,Valašsko
Přechod Javorníků z Turzovky na Pulčiny. Butorky
Lyský průsmyk
Vráblovy paseky
Pulčínské skály,Francova Lhota,Valašsko
Přechod Javorníků z Turzovky na Pulčiny. Makyta
Vařákovy paseky